ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5 ตำบลช่างปี่ – บ้านหนองเหล็กตะโก หมู่ที่4 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทำเนียบ หมู่ที่ 5   ตำบลช่างปี่ – บ้านหนองเหล็กตะโก หมู่ที่4 ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest